Партньори

Партньори

Благодарим за подкрепата!

https://www.teorema.bg/wp-content/uploads/2020/09/Лого-ЕС.png

Уважаеми клиенти и партньори,

С удоволствие ви съобщаваме, че „Теорема България“ ЕООД е бенефициент по програмата за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, код BG16RFOP002-2.073, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Проектът е със срок за изпълнение от 3 месеца, считано от 09.09.2020 г. до 09.12.2020 г. Общата сума на полученото финансиране е в размер на 3 950 лева, от които 3 357.50 лева представляват европейско финансиране, а 592.50 лева са национално съфинансиране. Подкрепата ще бъде разходвана от дружеството за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.